Vloerbed

Het vloedbed komt zo dicht bij de grond dat er slechts zeven centimeter tussen de grond overblijft. Hiermee is het vloerbed uitermate geschikt voor mensen met een hoog valrisico. Omdat het onmogelijk is om uit dit bed te vallen, is de kans op valletsel ook vrijwel nihil. Mensen kunnen zelfstandig en zonder extra hulpmiddelen in en uit bed komen, ook mensen met zware, oedemateuze benen. Dit werkt zorgontlastend en kostenbesparend. 

Het bed is ook als verpleegbed te gebruiken, waardoor extra opslagcapaciteit overbodig is. Het vloerbed is met name geschikt voor gebruik binnen de langdurige gezondheidszorg, maar is ook probleemloos binnen de thuissituatie inzetbaar.

Wat een speciaal bed in combinatie met onze slimme service kan betekenen

Vergroot de zelfredzaamheid, gevoel van veiligheid en kwaliteit van leven van de cliënt .

Bevordert een veilige werkomgeving en beperkt de fysieke belasting van de zorgverlener.

Tijds- en kostenbesparing voor de zorginstelling

Specialebedden.nl is onderdeel van Doove Care Groep. © 2022.